Més reciclatge, menys abocaments
8th juny 2018
La planta incineradora
15th juny 2018

La informació de les piles

Quan compris piles, mira bé la informació de l’etiqueta. Una paperera ratllada significa que no es poden barrejar amb els residus domèstics. Amb una bona informació podem fer un bon reciclatge.