Per poder reciclar els residus hem de separa-los correctament.


QUÈ HA D'ANAR EN CADA CONTENIDOR?

 

Els ciutadans poden depositar, de forma selectiva, els diferents tipus de residus domèstics de la següent manera:

CONTENIDORS DE VIA PÚBLICA O ESTABLIMENTS COMERCIALS

CONTENIDOR GROC


 • ENVASOS DE PLÀSTIC: ampolles d'aigua, refrescos i llet. Productes de neteja. Gels de bany, colònies i xampú. Bosses de congelats. Tarrines de mantega i iogurts. Safates de suro blanc, embolcalls de plàstic, bosses d'aperitius i llaminadures i bosses de plàstic.
 • ENVASOS METÀL·LICS: llauna de conserves, pots de begudes, safates d'alumini, aerosols, taps metàl·lics d'ampolles y tapes de flascons.
 • BRICS: brics de sucs, llet, vi, batuts, brous, gaspatxo...


NO VAN EN AQUEST CONTENIDOR: productes sanitaris (bolquers, compreses, xeringues, guants de goma), joguines de plàstic, penjadors, biberons, ulleres o lents de contacte, caixes de fruita, galledes de plàstic, envasos que hagin contingut productes tòxics o perillosos (pintures, olis de motor, medicaments...)

CONTENIDOR BLAU


 • Paper i caixes de cartró: envasos d’aliments, sabates, productes congelats, paper d’embolicar, bosses de paper, paper d’ús diari, etc.


NO VAN EN AQUEST CONTENIDOR: papers i cartrons bruts de greixos, papers encerats plastificats o metal·litzats, brics, etc.

IGLÚ VERD


 • Ampolles de vidre: vi, refrescos, cerveses, cava o licors.
 • Flascons de vidre: perfum, colònia, cosmètics o similar.
 • Pots d’aliments: confitura, conserves, verdures, etc.


NO VAN EN AQUEST CONTENIDOR: vidres en general, bombetes, miralls, tubs fluorescents, etc.

CONTENIDOR GRIS o VERD


 • Tèxtil sanitari i residus sanitaris: compreses, tampons, bolquers, tovalloletes humides, bastonets per a les orelles, fil dental, tiretes, gasses, cotó, preservatius, maquinetes d’afaitar, llimes, raspalls de dents.
 • Residus de neteja i llar: restes d’escombrar, bosses d’aspirador, burilles, cendres, fregalls, baietes, bombetes de filaments, clips, deixalles d’animals, taps o suros.
 • Objectes de vidre que no siguin envasos: plats de ceràmica, porcellana, gots i copes.
 • Objectes de plàstic que no siguin envasos: CD, ulleres de sol, joguines, mànegues, paper plastificat, bolígrafs, fotografies, penjadors, embuts, caixes de CD, galledes de plàstic.


NO VAN EN AQUEST CONTENIDOR: restes de menjar, bosses d’infusió, paper amb residus d’aliments, roba, piles, CD.

CONTENIDOR MARRÓ


 • Matèria orgànica: peles i restes de fruita i verdura, ossos i restes de carn, espines i restes de peix, closques d’ou i fruites seques, restes de pa, restes de menjar i menjar en mal estat, cafè i restes d’infusions, paper de cuina amb residus, flors, branques, herbes, gespa, restes de poda.


NO VAN EN AQUEST CONTENIDOR: olis de cuina, cendres, envasos amb menjar...

CONTENIDOR DE PILES I BATERIES


 • Piles esgotades, bateries de mòbils, de càmeres, de joguines o d’aparells elèctrics.

CONTENIDOR D'OLI VEGETAL


 • Oli domèstic usat.

CONTENIDORS D'ESTABLIMENTS COMERCIALS


 • Residus d’envasos fitosanitaris: a establiments que SIGFITO (Sistema Integrado de Gestión de Envases Agrarios) té adherits.
 • Residus d’envasos de medicaments i medicaments usats: en els punts SIGRE de les farmàcies.
 • Bombetes i fluorescents usats: en els contenidors que entitats com AMBILAMP tenen a ferreteries o tendes d’il·luminació.
 • Radiografies usades a contenidors d’alguns recintes hospitalaris i conselleries.
 • Roba usada en contenidors que diferents entitats socials tenen instal·lades al carrer. Caritas y Fundació Deixalles

DEIXALLERIA


 • Enderrocs d’obres domèstiques, electrodomèstics, telèfons mòbils, aparells electrònics, objectes de fusta, mobles domèstics, piles i bateries, llums halògens i fluorescents, radiografies, pots i envasos que han contingut aerosols o productes tòxics, olis de cuina i de motor, roba i sabates, cables elèctrics, cartutxos d’impressores, CD, càpsules de cafè, vidres i pneumàtics.