En què convertim els envasos?
1st febrer 2018
El vàter no és una paperera
8th febrer 2018

Restes de medicines, a la farmàcia

Els envasos i les restes de medicaments no han de tirar-se al fems ni en el contenidor d’envasos. Tenen els seus contenidors especials en el punt Sigre de les farmàcies.