Direcció General d'Educació Ambiental,
Qualitat Ambiental i Residus

Gremi de Corredors 10
Polígon de Son Rossinyol
07009 Palma

971 176 666

971 176 697

http://dgedquares.caib.es