La simbologia de les etiquetes
15th febrer 2018
El vidre, al contenidor verd
22nd febrer 2018

Els envasos, al contenidor groc

Entre el 25 i el 30% del que es tira en el contenidor groc no toca anar-hi. Tan sol els envasos lleugers van a aquest contenidor. En aquest vídeo solucionem alguns dubtes perquè la propera vegada no cometem errors.